Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, както и за всички лични данни, които ние събираме за вас.

 

 1. КОИ СМЕ НИЕ?

 

КЕНТАВЪР ЕМ ООД  или „ние“, или „нас“, с регистрирано седалище на адрес: със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. Опълченска No 21, ет. 2; представлявано от Симеон Ценов, ЕИК 204690636, упражнява дейност като администратор на данни. Това означава, че КЕНТАВЪР ЕМ ООД  решава как и за какви цели се обработва личните ви данни.

 

В случай че сте клиент на КЕНТАВЪР ЕМ ООД , собственик на страницата www.xjoy.bg настоящата Политика за поверителност важи за вас.

В качеството си на администратор на данни, КЕНТАВЪР ЕМ ООД е дружество, регистрирано от Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204690636

 

 1. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

2.1. Данни за контакт с КЕНТАВЪР ЕМ ООД

 

По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си, или за да подадете оплакване, моля, свържете се с лицето, отговарящо за защитата на личните данни, като изпратите имейл на имейл адреса, посочен по-долу. Освен това, можете да се свържете с нас и като ни изпратите физическо писмо на адреса по-долу.

Данни за контакт с лицето, отговарящо за личните данни:

ул. Опълченска № 21, София, България

 

Имейл: contact@xjoy.bg

 

Телефон: +359 878 911 320

 

 

 

 1. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕ?

 

Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или дебитна карта, информация. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.

 

 1. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние събираме вашите данни през нашия уеб сайт, чрез имейл, по телефона и по пощата.

 

 1. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? (С ЦЕЛ ОБРАБОТКА НА ДАННИ)

 

Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:

a) За да обработим вашата поръчка, ние събираме следните данни: имена на, адреси, номера на паспорти или лични карти, телефонни номера, имейл и IP адреси, данни за плащания с кредитни/дебитни карти или други данни за плащания.

 

б) За да осигурим услугите, които сте закупили от нас, ние събираме следните данни: име на ползвателя на услугата, пол, телефонен номер, имейл адрес, данни на кредитна или дебитна карта, дата на раждане.

 

в) За да направим възможно закупуването на продукти и услуги за трети страни на нашия уеб сайт. За тази цел, ние събираме следните данни: име на ползвателя, , пол, телефонен номер, имейл адрес, данни на кредитна или дебитна карта, дата на раждане.

 

г) За да комуникираме с вас (например в случай на отмяна на поръчка). За тази цел ние събираме следните данни: име и данни за контакт.

 

е) За да ви изпращаме новинарски бюлетини. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения.

 

ж) За да ви предоставим оферти, изготвени според вашите предпочитания. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения и данни за предходни резервации.

 

з) За да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за анализаторски цели, с цел подобряване на качеството, разработване на услуги, подобряване на практическата работа с уебсайта, измерване на успеха на рекламните ни кампании или пригаждане на услуги към вашите нужди За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, както и данни за предходни резервации.

 

и) В подкрепа на административни и правни цели например за проучвания за борба с измамите, както и за целите на сигурността и безопасността. За тази цел, ние събираме следните данни: имена на потребителя, адрес, телефонен номер, IP адрес, данни за геолокация, история на резервациите и транзакциите, данни за кредитни/дебитни карти.

 

к) За да изпълним задължителните разпоредби на приложимото законодателство. За тази цел ние събираме следните данни: лични данни, свързани с фактуриране.

 

 

 1. ПРОФИЛИРАНЕ

 

На база вашето съгласие, ние извършваме профилиране, за да ви предоставим предложения, съобразени с вашите нужди, предпочитания и интереси. Предложенията може да включват, наред с другото отстъпки от цената, отстъпки от други услуги, ваучери, предоставени в замяна на участие в проучвания. Предложенията биха могли да се предоставят по имейл, телефон или чрез известия.

 

Профилирането представлява всяка форма на автоматизирано обработване на вашите лични данни, състоящо се от употребата на личните ви данни за оценка на конкретни лични аспекти, свързани с вас, по-специално, с цел анализ или предвиждане на аспектите, касаещи вашите икономическа ситуация, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение или придвижване.

 

 1. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

 

 

Последствия от отказа/неуспешното предоставяне на лични данни

 

Моля, имайте предвид, че ние имаме нужда от личните данни, за да ви предоставим нашите услуги. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да ви предоставим всички компоненти на услугите, които сте заявили.

 

 1. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние обработваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.

 

Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо: за период от 6 години от изпълнение на договора, сключен с нас (т.е. изтриване на вашия профил в xjoy.bg), за да спазим законите за запазване на данните.

 

 

В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е 8 години, считано от приключване на счетоводната година.

 

В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс.

 

В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.

 

 1. ПО-НАТАТЪШНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Политика за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие може да имате правото

 

да поискате достъп до вашите лични данни,

да поискате поправка на вашите лични данни,

да поискате изтриване на вашите лични данни,

да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни,

да поискате преносимост на данните,

да възразите спрямо обработването на вашите лични данни (включително и да възразите спрямо профилирането; както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения),

да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

 

10.1 Право на достъп

 

Възможно е да имате правото да получите от нас потвърждение за това дали вашите лични данни, касаещи вас, се обработват, и, ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.

 

10.2.Възможно е да имате правото да получите копие от личните данни, които преминават през обработка. Можем да поискаме допълнителна информация от вас за идентифициране или за допълнителни копия, които сте поискали. Можем да начислим такса, в границите на разумното, според административните разходи Право на поправка

 

Възможно е да имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработването, е възможно да имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

10.3. Право на изтриване (право да бъдете забравени)

 

При определени обстоятелства е възможно да имате правото да поискате от нас да изтрием вашите личните данни и е възможно ние да сме длъжни да изтрием съответните лични данни. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги.

10.4. Право на ограничаване на обработката

 

При определени обстоятелства е възможно да имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

10.5. Право на възражение и права, свързани с автоматизираното взимане на решения

 

При определени обстоятелства е възможно да имате право да възразите по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време, спрямо обработването на вашите лични данни, включително и спрямо профилирането, извършвано от нас, а ние бихме могли да бъдем задължени повече да не обработваме вашите лични данни.

 

В допълнение, ако вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи вас за съответната цел.

 

Освен това, при определени обстоятелства, в случаите на автоматизирано взимане на индивидуални решения, вие имате правото да се възползвате от човешка намеса. Информираме ви, че www.xjoy.bg  не прилага механизъм за автоматизирано взимане на решения.

10.6. Право на преносимост на данните

 

При определени обстоятелства е възможно да имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат). Възможно е и да имате правото да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 

10.7. Право на оттегляне на съгласие

 

Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси, като кликнете върху линка, предоставен към всяко писмо, или като промените предпочитанията си във вашия профил в www.xjoy.bg. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.

 

Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим всички или част от услугите, които завявате (напр. в случай на специална помощ, ако за целта ние трябва да обработваме чувствителни данни).

10.8. Право на подаване на жалба при надзорен орган

 

Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с местните органи по защита на данните и да подадете жалба при тях.

 

 1. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Кентавър Ем  ООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като

 

съхранява актуализирани лични данни;

ги съхранява и унищожава по безопасен начин;

не събира или задържа прекомерно големи количества данни;

защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.

 

Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.

 

 

Обръщаме специално внимание на безопасното предаване на личните и финансови данни. Тези данни се предават от компютъра ви към резервационния сървър на www.xjoy.bg чрез криптирани канали с помощта на модерна технология.

 

 1. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Кентавър ЕМ ООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи със и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на www.xjoy.bg.

Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях, за обработване на данни, или до датата, до която са задължени да съхраняват вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.

 

Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:

 

доставчици на услуги, които са трети страни, чиито услуги сте закупили на нашия уебсайт

 

компании за кредитни карти, доставчици на услуги за плащане, които обработват плащанията, които сте инициирали на нашия уебсайт,

трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти от наше име;

други доставчици на услуги, които са трети страни и са наети от за обработване на данни;

трети страни, например правни кантори, съдилища и други органи или доставчици на услуги, за да прилагат или налагат каквито и да е договори с вас;

правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

 

 

 1. УПОТРЕБАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

 

Ние ви изпращаме новинарски бюлетини относно реални сделки и специални предложения, ако сте заявили такива от нас чрез абониране за подобни услуги, или ако сте ни предоставили вашите данни. Ние няма да се свързваме с вас по електронен път за маркетингови цели, освен ако не сте посочили изрично своето съгласие, поставяйки отметка в съответните полета във формуляра за вписване на данни, където сте посочили вашите данни за контакт.

 

 1. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Ако променим настоящата Политика за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уеб сайт, www.xjoy.bg